Z przyjemnością informujemy, iż firma Venag zrealizowała projekt CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Tytuł projektu: „Zwiększenie społecznej odpowiedzialności firmy Venag poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji minimalizującej wpływ działań przedsiębiorstwa na środowisko”.

Zakres projektu: projekt obejmuje wdrożenie w przedsiębiorstwie procedur oraz technologii przyczyniających się do zmniejszania zużycia surowców naturalnych, zmniejszania ilości odpadów, energii potrzebnej do ich przetworzenia oraz transportu, a także zwiększenia zaangażowania społecznego przedsiębiorstwa.

Cele projektu: projekt ma na celu opracowanie oraz wdrożenie w firmie strategii CSR oraz polityki środowiskowej, a także zastosowanie w firmie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym.

Korzyści związane z projektem:

1) ograniczenie zużywania surowców;

2) zmniejszenie zużycia energii w procesie produkcji;

3) ograniczenie emisji szkodliwych substancji w transporcie towarów;

4) redukcja odpadów powstających przy produkcji stojaków rowerowych wykonanych z rur giętych;

5) zwiększenie zaangażowania firmy oraz jej otoczenia w zagadnienia środowiskowe, poprzez wdrożenie standardów środowiskowych;

6) wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku poprzez stworzenie pozytywnego wizerunku firmy wśród interesariuszy.
Całkowite wydatki na realizację projektu: 120 000 zł.

Kwota dofinansowania: 84 000 zł.

Wkład własny: 36 000 zł.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.