1. Otočit kolo cílem nastavení ventilu jeho duše v pohodlné pozici pro huštění a odstranit plastovou matici ventilu.
 2. Cílem určení druhu ventilu v kole a otvoru hustilky vhodného pro huštění, postupovat podle pokynů na stanici Toolbox. V případě ventilu Presta je nutné povolit matici na konci ventilu.
 3. Zkontrolovat doporučený rozsah tlaku (BAR/PSI) pro Vaše kolo. Obvykle tuto informaci lze nalézt na boční straně pneumatiky. Standardní hodnota je cca. 3 bar.
 4. Otevřít adaptér na hustilku, umístit na ventilu a uzavřít.
 5. Nahustit kolo s ohledem na údaje získané prostřednictvím tlakoměru.
 6. Sundat adaptér na hustilku a vrátit ho na původní místo.
 7. Utáhnout plastovou matici (v případě ventilu Presta nezapomenout utáhnout kovovou matici).
 1. Povesit kolo za sedadlo na stanici Toolbox, změnit přehazovačku na nejmenší ozubnici (výrazné zjednodušení demontáže kola) a rozepnout brzdu – nejprve ji stisknout rukama, a pak povolit lanko (není nutné v případě kotoučových brzd).
 2. Otevřít svorku kola nebo povolit matice na ose a provést demontáž kola.
 3. Opřít 2 páky na demontáž pneumatik o obruč, odtáhnout pneumatiku, a pakprotáhnout jednu páku kolem obruče.
 4. Vyndat duši, a pak zkontrolovat, zda předmět, který ji poškodil pořád se nachází na vnitřní nebo vnější straně pneumatiky. Pokud díra je velká, je nutné pneumatiku vyměnit.
 5. Rychlá oprava poškození je možná s použitím náplastí na pneumatiky. Nejlepším
 6. Novou duši je třeba opatrně nahustit, aby získala vhodný tvar, a po umístění ventilu v otvoru obruče, instalovat uvnitř pneumatiky.
 7. Pomocí páky namontovat pneumatiku na obruč, a pak nahustit duši.
 8. Nasadit kolo zpátky a zapnout brzdu.
 1. Čas od času je potřeba zkontrolovat jízdní kolo s ohledem na tzv. „vůle”, která může vzniknout v případě některých šroubových spojů, během použití zařízení, co způsobuje snížení úcinnosti spojení jeho jednotlivých součástí. Je vhodné provést důslednou kontrolu všech součástek, které je nutné podle potřeby dotáhnout, s cílem zabranit nebezpečnému selhání a předčasnému opotřebení zařízení.
 2. Při utahování je třeba si pamatovat, aby nepoužívat příliš velkou sílu, protože by mohlo dojít k poškození závitu.
 1. Seřízení začíná umístěním řetězu na největší ozubnici (zezadu), a na nejmenším štítu, (zepředu).
 2. Zkontrolovat, zda vodící lišta přehazovačky je rovnoběžně s řetězem. Pokud tomu tak není, je nutné povolit upevňovací šroub a upravit jeho polohu.
 3. Na přehazovačce jsou dva seřizovači šrouby značeny písmeny: L (low) a H (high). Utáhnout šroub L, až do okamžíku, kdy řetěz bude ve vzdálenosti 1 mm od vnitřní části vodicí lišty přehazovačky.
 4. Nastavit řetez na nejmenší ozubnici zezadu a nejmenší ozubnici zepředu.
 5. Pomocí šroubu H nastavit vodicí lištu přehazovačky, aby jeji vnější část byla 1 mm od řetězu.
 6. Seřizovat napětí lanka prostřednictvím regulátoru v řadící páčce, až do okamžíku plynulé změny převodových stupňů.
 1. Seřízení zadní přehazovačky začíná v okamžíku změny přemístění na největší ozubnici (zepředu) a nejmenší (zezadu) a povolení upevňovacího šroubu lanka.
 2. Pak je nutné manipulovat seřizovačim šroubem H, až do okamžíku, kdy kolečka přehazovačky budou v řadě s nejmenší ozubnici kazety.
 3. Potom je třeba umístit přehazovačku co nejblíže k jízdnímu kolu s cílem zkontrolovat, zda její kolečka jsou v řadě s největší ozubnici kazety. Pokud tomu tak není, je nutné seřídit jeji polohu pomocí šroubu L.
 4. Dalším krokem je napnutí lanka a utažení upevňovacího šroubu lanka.
 5. Dále je potřeba zkontrolovat plynulost změny převodových stupňů. Pokud řetěz se nepřemísťuje na vyšší ozubnici, je třeba lanko víc natáhnout. Napětí lanka je možné seřídit pomocí regulátorů na koncích pancířů – to znamená na straně převodovky a zároveň u řadící páčky.
 1. Uvolnit šroub, který upevňuje lano k ramenu brzdy.
 2. Předběžně nastavit špalíky, přičemž za tímto účelem je nutné uvolnit matici špalíku a přitlačit rameno brzdy k obruči, potom nastavit špalík, aby rovnoměrně dotýkal obruč, a zároveň nedotýkal pneumatiku, a pak utáhnout matici (zatím pouze minimálně v rámci předběžné montáže).
 3. Potom je třeba zkontrolovat, zda špalíky jsou ve správně vzdálenosti od ramen brzdy. Přitlačit špalíky k obruči a změřit vzdálenost mezi koncem závěsu lana a druhým ramenem, jak je vidět na fotografii. Pokud montáž vykonáva jedna osoba může si pomoct gumičkou. Zmíněná vzdálenost by měla být alespoň 39 milimetrů. Jinak závěs může začít třít o druhé rameno během brzdění.
 4. Potom přitlačit špalíky k obruči (zajistit gumičkou nebo požádat někoho o pomoc), ještě jednou zkontrolovat, zda špalík nedotýká pneumatiku a je rovně umístěn.
 5. Umístit lanko ve vhodném místě pomocí upevňovacího šroubu, aby špalíky byli ve vzdálenosti 1 až 1,5 mm od obruče. Potom utáhnout lanko prostřednictvím šroubu a také utáhnout šrouby soudkovitého tvaru u brzdových příchytek.

Kotoučové brzdy se vyskytují ve dvou základních variantách – mechanické (ovládané lankem) nebo hydraulické (přenos prostřednictvím brzdové kapaliny). Řešení, která nabízejí jednotliví producenti se často výrazně liší, proto nejlepší cestou je najít na internetu návod na obsluhu určitého druhu námi nabízené brzdy. Pokud taková možnost neexistuje je třeba si zapamatovat několik základních pravidel:

 1. V kotoučových brzdách jeden brzdový špalík je nepohyblivý, a druhý přitlačuje štít. Polohu nepohyblivého špalíku je možné nastavit pomocí zvláštního otočného kolečka nebo šroubu, tak, aby byl umístěný co nejblíže štítu brzdy, ale neotíral ho.
 2. Potom je možné nastavit polohu druhého špalíku prostřednictvím regulátorů na koncích pancířů. Také v tomto případě jde o to, aby špalík byl podle možnosti co nejblíže štítu brzdy bez nežádoucího tření.
 3. Nezbytná je pravidelná výměna a kontrola brzdových špalků. V případě, kdy brzdná síla bude klesat, ačkoliv brzda je správně seřízená a špalíky nejsou opotřebované, doporučujeme navštívit servis jízdních kol.